Hjemmetjenesteprosjektet utvides til nye fylker

  • Hjemmetjenesteprosjektet utvides til nye fylker

I statsbudsjettet ble det foreslått 7,8 millioner kroner til Noklus sitt hjemmetjenesteprosjekt, noe som er en økning på 1,8 millioner kroner fra forrige år. Budsjettet er nå vedtatt, noe som betyr at Noklus kan starte opp i nye fylker.

Hjemmetjenester i Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna, vil fra 2017 få tilbud om å delta i Noklus. Dette innebærer tilbud om lokalt kurs, samt veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. I tillegg vil enhetene få tilgang til oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og få informasjon om analyseutstyr. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatene og oppfølging av lokal laboratoriekonsulent.

I fylkene Nordland, Østfold og Sogn og Fjordane vil Noklus fortsette arbeidet med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Her kan du lese med om Noklus sitt hjemmetjenesteprosjekt.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen