Noklus sender ikke lenger ut frankert svarkonvolutt

  • Noklus sender ikke lenger ut frankert svarkonvolutt

Fordeler med registrering på "Min side":

  • Mindre sjanse for overføringsfeil eller tolkingsfeil når de som analyserer og noterer også registrerer resultatene i databasen
  • Raskere registrering og bearbeiding av resultatene
  • Øker kjennskap til "Min side" der dere når som helst kan hente ut vurderingsbrev fra tidligere utsendelser
  • Sparer porto og miljø

Mer enn 75 % av våre deltakere registrerte resultater på "Min side" i 2016. Nå håper vi at også resten vil gjøre det. Alternativt kan svarskjemaet fakses eller sendes i posten.

Informasjon om webregistrering finner du her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen