Noklus har inngått avtale med sykepleierutdanning i nord

  • Noklus har inngått avtale med sykepleierutdanning i nord

Våre laboratoriekonsultenter i Noklus Nord-Trøndelag, Randi Rekkebo og Anne Bakken Smiseth, har allerede hatt undervisning med sykepleierstudenter ved Nord universitet i blodprøvetaking, både venøs og kapillær. 

Randi Rekkebo syns det er flott å få en deltaker innen sykepleierutdanning med på laget. "Vi har formidlet nyttig informasjon om blodprøvetaking til de fremtidige sykepleierne tidlig i studieforløpet. Dette blir nyttig kunnskap for dem å ha med seg når de skal ut i praksis. Pasienten vil også nyte godt av at studentene behersker blodprøvetaking", sier Rekkebo.

I forkant av undervisningen hadde alle studentene gjennomgått Noklus e-læringskurs.

Nettavisen til Nord universitet har laget en egen sak på dette, og den kan du lese her:

"Unik avtale sikrer spisskompetanse på blodprøvetaking"

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen