Tilbud til deg som ønsker bedre innsikt i egen praksis

  • Tilbud til deg som ønsker bedre innsikt i egen praksis

Programvaren for uthenting av data fungerer for Infodoc, System X, Profdoc Vision og CGM Allmenn, og kan lastes ned her.

Dataene sendes med et tastetrykk via Norsk Helsenett til Noklus, og pasientdataene er anonymisert slik at pasientopplysninger ikke kommer på avveie. Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å samle inn og lagre data fra allmennleger. Det eneste du må gjøre, er å sende inn deltakerskjemaet der du signerer på at Noklus kan bearbeide dine data. 

Rapporter til bruk i kollegagrupper

Noklus bearbeider dataene og presenterer dem i to rapporter som er tilrettelagt for bruk i kollegagrupper. 
1) Rapport som fokuserer mest på laboratoriebruk, men som også gir generell oversikt over konsultasjoner og diagnosebruk for et helt år.
2) Rapport som gir detaljerte data om pasienter som bruker warfarin / Marevan.

Gjennomgang av rapportene i kollegagrupper, inklusive forberedelser, gir vanligvis 3 - 6 kurspoeng per rapport. Dette er en enkel måte å organisere to gode kollegamøter på!

Tilbudet er utviklet av allmennleger og eksperter på antikoagulasjonsbehandling, og det støttes av NFA og Allmennlegeforeningen.

Påmelding:
Send e-post til noklus@noklus.no, merk med praksisprofil i emnefeltet, så tar vi kontakt!

Vil du vite mer? 

Klikk her for mer informasjon og smakebiter fra rapportene.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen