Kontrollutsendelse fra A til Å

  • Kontrollutsendelse fra A til Å

Vi har hentet fram en artikkel fra Noklus profilmagasin utgitt i 2015. Artikkelen viser en billedlig framstilling av hvordan en kontrollutsendelse foregår, fra prøvemateriale samles til vurderingsbrev sendes deltaker. 

Artikkelen kan du lese her. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen