Fagmøte for sykehuslaboratorier - 14. - 16. mars

  • Fagmøte for sykehuslaboratorier - 14. - 16. mars

Dette er det første fagmøtet (tidligere kalt NKK-møte) som arrangeres etter at Noklus og NKK slo seg sammen 1. januar i år, og ett av temaene som tas opp er hvilke forventninger laboratorielederne har til "Nye Noklus".

Programmet ellers inneholder mye forskjellig, og ett av hovedtemaene omhandler diabetes - nye nasjonale retningslinjer, diagnostikk, komplikasjoner og nye analyser. Ellers blir det foredrag om bl.a. persontilpasset medisin, innføring av nasjonale kvalitetsindikatorer og diagnostikk av inflammatorisk tarmsykdom.

Her kan du finne hele det faglige programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen