Vurderingsbrev på "Min side"

  • Vurderingsbrev på "Min side"

Tilbakemeldingene fra en kontrollutsendelse kan variere - alt fra at resultatene er meget gode, til at resultatene er uakseptabelt høye eller lave. Ved førstnevnte har du en trygghet for at pasientresultatene ligger på rett nivå, ved sistnevnte er det viktig at feilen finnes.

Les mer om hvilke type informasjon du kan hente ut av vurderingsbrevet i Helsesekretæren nr 2-2017.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen