"Pasientnær analyse og selvtesting - har vi oversikt?"

  • "Pasientnær analyse og selvtesting - har vi oversikt?"

Komiteen skal først og fremst bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen pasientnær analyse og selvtesting, henholdsvis ISO- og CEN-standarder.

På møtet vil det bla. bli gitt en introduksjon til temaet, litt om hva som kommer som følge av rask teknologisk utvikling, samt en orientering om de standardene som finnes per i dag. Komiteleder håper møtet kan få fram momenter som komiteen kan ta med i sitt videre arbeid, f. eks. om det er behov for å utarbeide norske veiledninger/standarder.

Møtet går av stabelen 25. april 2017, kl. 11:00 – 13:00 på Lysaker i Olso. Du finner mer informasjon om møtet og programmet, samt lenke til påmelding, på Standard Norge sine nettsider.

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen