Vi gratulerer Thomas Røraas med PhD-graden

  • Vi gratulerer Thomas Røraas med PhD-graden

Doktorgradsarbeidet, som er finansiert av Helse Vest, fokuserte på hvordan man skal designe eksperimenter for å få troverdige estimater på biologisk variasjon, hvordan man skal best behandle data og estimere usikkerheten på estimatene. Samtidig har arbeidet kommet frem til en korrekt metode for å beregne kritisk endring mellom målinger ved oppfølging av pasienter.

Emne for disputasen var ""En oversikt over estimering og anvendelse av referanseintervaller i klinisk biokjemi og relasjonen til diagnostisk testing, herunder beslutningsgrenser”.

Her finner du mer informasjon om disputasen.

Her finner du omtale av doktorgraden på Universitetet i Bergen sin hjemmeside.

Avhandlingen kan du lese her

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen