Noklus med tre innlegg på Nasjonalt Diabetesforum 2017

  • Noklus med tre innlegg på Nasjonalt Diabetesforum 2017

Konferansen vil ta for seg en rekke spennende tema i plenum, og arrangerer åtte fagseminarer og 13 parallellsesjoner. 

Seksjonsleder for Norsk Diabetesregister for voksne (Noklus) har ansvaret for fagseminaret for bioingeniører som har tema "Nyrefunksjon - U-AKR og eGFR".

Under dette fagseminaret vil Noklus presentere følgende:
Seksjonsleder for Sykehuslaboratorier, Gunn B.B. Kristensen, skal holde innlegg med tittelen: "Analysekvaliteten på U-AKR og S-kreatinin (eGFR)". Gunn er bioingeniør og har PhD.

Avdelingsingeniør Berit Riksheim skal holde innlegg med tittelen "Analyse av U-albumin og U-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av kontrollmateriale." Berit er bioingeniør med mastergrad.

Under fagseminaret for apotekansatte har vi følgende innlegg:
Farmasøyt og Phd-kandidat Aslaug Johanne Risøy skal holde innlegg om temaet "Diabetesrisikotesting i apotek".

 

På bildet fra venstre: Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier i Norsk Diabetesregister for voksne, Karianne Fjeld Løvaas, seksjonsleder i Norsk Diabetesregister for voksne, Berit Oddny Riksheim, avdelingsingeniør i Noklus, og Gunn B. B. Kristensen, seksjonsleder for sykehuslaboratorier i Noklus.

Aslaug Johanne Risøy var ikke til stede da bildet ble tatt.

Du finner program for fagseminarene her.

Her finner du mer informasjon om Nasjonalt Diabetesforum 2017.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen