Årets preanalytiske kontrollutsendelse fra Noklus

  • Årets preanalytiske kontrollutsendelse fra Noklus

Det er fint om flere ansatte samarbeider om å besvare spørreskjemaet i den preanalytiske utsendelsen. Ønsker dere å ta en utskrift av spørsmålene før dere svarer, kan dere skrive dem ut fra lenkene nederst i denne saken.

Hva er preanalyse?

Preanalyse er et begrep som er kommet mer og mer inn i «laboratoriespråket» de siste årene. Pre betyr før, og preanalyse handler altså om alt som kan skje med en laboratorieprøve før selve analyseringen. F.eks. om pasienten er identifisert korrekt slik at prøven blir merket riktig eller om urinprøven blir oppbevart korrekt før analyse. Feil som gjøres preanalytisk er ofte personavhengige, og handler gjerne om vaner eller uvaner.

Hvorfor har vi fokus på preanalyse? 

Det viser seg at de fleste feil i en total analyseprosess/testprosess skjer nettopp preanalytisk, og slike feil kan føre til ukorrekte prøvesvar. Noklus har de siste årene arbeidet mye med å finne hvor de fleste preanalytiske feil skjer, og hvor ofte slike feil skjer. Ved å kartlegge de vanligste feilene, kan en lettere gi bedre råd og, i samarbeid med annet helsepersonell, prøve å gjøre tiltak for å minske de preanalytiske feilene til beste for pasientene.

Hvordan kartlegge preanalytiske feil?

En måte å kartlegge hvilke og hvor ofte vanlige feil skjer, er ved de Preanalytiske utsendelsene som Noklus startet med i 2013. Utsendelsene er et elektronisk spørreskjema om rutiner og vaner rundt ulike preanalytiske temaer, som f.eks hvordan blodprøvetaking eller identifisering av pasientene gjennomføres. En gang i året svarer deltakerne på spørreskjema via «Min side». I etterkant får de et vurderingsbrev med sine resultater, alle resultater og henvisninger til riktig prosedyre eller retningslinje.

Noklus ønsker at vurderingsbrevene skal være et læringsdokument som deltakerne kan bruke internt til å diskutere hvilke rutiner og prosedyrer de selv følger, og hvilke tiltak de eventuelt kan gjøre for å minske feil til beste for pasientene.

Hvordan kan du delta på årets preanalytiske utsendelse?

Årets utsendelse til preanalyse sendes fra Noklus 24. april. Deltakerne mottar en vanlig Noklus utsendelseskonvolutt, uten kontrollmateriale, med innloggingsinformasjon til «Min side». 

Spørreskjema er tilgjengelig og besvares på "Min side". Logg deg inn med brukernavn og passord og velg knappen for Preanalyse, som ser slik ut:                                                                                                                                                                                                  
Denne utsendelsen er like viktig som de vanlige Noklus-kontrollene, og den tar 5-10 minutter å besvare. 

Det er fint om flere ansatte samarbeider om å besvare spørreskjemaet.
Ønsker dere å ta en utskrift av spørsmålene før dere svarer, kan dere skrive det ut fra lenkene under: 

Utskrift svarskjema - for sykehjem, rehabilitering og hjemmetjeneste

Utskrift svarskjema - for legekontor, legevakt, bedriftshelsetjeneste, spesialistpraksis o.l. 


SVARFRIST 4. mai 2017.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen