Sykehuslaboratorier har nå tilgang til "Min side"

  • Sykehuslaboratorier har nå tilgang til "Min side"

E-læringskurs
Noklus har utviklet e-læringskurs tilpasset de fleste av sine deltakere i primærhelsetjenesten. Fordeler med e-læring er at det kan utføres når det passer for driften, og man når ut til flere deltakere enn man gjør ved et enkelt kurs.

Tema i kursene er venøs og kapillær blodprøvetaking, urinprøver, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. Noklus anbefaler e-læringskursene til alle som gjør laboratoriearbeid og et tips til virksomheten er å implementere kursene i opplæringsplanen for sine ansatte. Etter fullført kurs får deltakeren kursbevis.

E-læringskurs med tema urin
Urinveisinfeksjon er årets tema i Noklus, og blant e-læringskursene har vi fem kurs med tema urin. Disse har følgende titler: Urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser.

Anslått tidsbruk på hvert kurs varierer fra 10 til 15 minutter. Hensikten med denne inndelingen, er at det blir enklere å velge kurs som er aktuelle, og det blir enklere å ta kursene i en ellers hektisk hverdag.

Laboratorieprosedyrer
Noklus sine laboratorieprosedyrer er i hovedsak tilpasset laboratoriearbeid som utføres utenfor sykehus. Alle laboratorieprosedyrene er tilgjengelige i to versjoner, fullversjon og kortversjon. Kortversjon er tilpasset for utskrift.

I tillegg til analyseprosedyrer er det også utarbeidet prosedyrer og veiledninger for generelt laboratoriearbeid, som f.eks. prøvetaking, prøvebehandling og analytisk kvalitetskontroll. 

Har dere spørsmål knyttet til pålogging m.m., kontakt Line Agledal på e-post: noklus@noklus.no

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen