Verdens håndhygienedag: korrekt bruk av engangshansker

  • Verdens håndhygienedag: korrekt bruk av engangshansker

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er et viktig bidrag til bedre smittevern, fordi korrekt utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. 

De skriver videre at bruk av engangshansker er et viktig hjelpemiddel for en effektiv håndhygiene, men at det viser seg at hansker ofte benyttes feil i helsetjenesten. Derfor er bruk av hansker valgt som tema for årets markering av håndhygienedagen.

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, kan du lese flere artikler om håndhygienedagen, og finne aktuelt informasjonsmateriell. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen