Ny urinplakat til legekontor og helsestasjoner

  • Ny urinplakat til legekontor og helsestasjoner

Urinprøven er en av de få prøvene som pasientene tar selv. Derfor er det viktig at informasjon om korrekt prøvetaking, oppbevaring og transport av disse prøvene blir formidlet ut til pasientene. Noklus har laget en ny urinplakat med viktig informasjon om urinprøven. Plakaten er laget med tanke på å henge på legekontor, venterom eller toalett. Godt synlig for pasientene.

I løpet av 2017 vil laboratoriekonsulentene rundt om i landet dele ut disse nye plakatene til sine aktuelle deltakere. Ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent hvis du ikke har mottatt denne før utgangen av året. Vi håper at plakaten blir brukt og at den fører til økt kunnskap om urinprøven blant pasientene, som igjen fører til kvalitetsforbedring av urinprøvene og en sikrere pasientbehandling. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen