Få oversikt over laboratoriebruken på ditt legekontor

  • Få oversikt over laboratoriebruken på ditt legekontor

Praksisprofil fra Noklus er en gratis programvare som kan lastes ned fra hjemmesiden vår. Legene får en rapport med oversikt over sin laboratoriebruk, dvs. antall laboratorieprøver legen rekvirerer i forhold til antall konsultasjoner. Dette blir sett i forhold til hva andre leger i gjennomsnitt rekvirerer.

Rapporten er nyttig for legene og kan benyttes til diskusjon i kollegabaserte grupper. Rapporten gir også et godt grunnlag for å diskutere, undervise om og kvalitetssikre egne laboratorierutiner innad på legekontoret.

I spalten "Fra laben" i Helsesekretæren nr. 3, 2017, kan du lese mer om praksisprofilen og se eksempler på bruken av denne programvaren. Les artikkelen her.

Les mer om programvaren og få informasjon om nedlasting her.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen