Laboratorietilbud ved legevakt

  • Laboratorietilbud ved legevakt

Fra før har Noklus anbefalinger for analyserepertoar på både legekontor og sykehjem, i tillegg til anbefaling for laboratorietilbud i hjemmetjenesten.

Nå har Noklus samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, og kommet fram til anbefaling for laboratorietilbud ved legevakt.

Dokumentet inneholder anbefalinger til både basis repertoar og utvidet repertoar. I tillegg listes det opp momenter som er viktig for å kunne gi et godt laboratorietilbud. Det fokuseres blant annet på dokumentert opplæring i teori og praksis, dokumentasjon av analysekvalitet og etablering av ulike skriftlige rutiner for samarbeid som gjelder lege, sykepleier og hjemmetjenester.

Dokumentet finner du under Meny-knappen oppe til høyre, velg "Råd om analyserepertoar" under kolonnen "Kurs og veiledning" eller klikk her for å komme direkte til siden.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen