Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk

  • Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk

Noklus ønsker å bidra til Regjeringens mål om å redusere bruken av antibiotika, og har gjennomført kartlegging av klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten. Kartleggingen har bestått av utsendelse av pasienthistorier (kasuistikker) og spørreskjema om hvordan urinprøvetaking gjennomføres i praksis.

Overforbruk av urinprøver og feiltolkning av svar
På bakgrunn av resultatene fra kartleggingen valgte Noklus «Urinveisinfeksjon» som årets tema for 2016-2017. Ifølge leder for gruppen som arbeider med årets tema i Noklus, sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes, viste hovedfunn i kasuistikkutsendelsen at det var betydelig overforbruk av urinprøver og samtidig feiltolkning av svar, noe som kan føre til unødig bruk av antibiotika. «Noklus ønsker å følge opp disse funnene overfor våre deltakere ved å sette fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon», sier Fylkesnes.

Tiltak for å bidra til riktig bruk av urinprøver
Våre laboratoriekonsulenter har fokus på riktig bruk av urinprøven når de har møter med de drøyt 3000 deltakerne våre rundt omkring i landet. Temaet belyses også på de rundt 400 kursene som arrangeres i løpet av et år. I snitt har vi rundt 5000 deltakere på kurs årlig, noe som gjør Noklus til en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge. Stadig flere deltar også på våre e-læringskurs. Dette gjør at vi kan nå mange med vårt budskap.

I november 2016 publiserte vi fem nye e-læringskurs innen temaet urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Det er allerede registrert 9280 gjennomførte e-læringskurs om urinprøver.

I tillegg formidler vi informasjon ved å gi tilbakemelding på våre spørreundersøkelser, og vi publiserer plakater med tekst og illustrasjon av utvalgte tema (Månedens preanalyse og Månedens tema) på hjemmesiden vår og på Facebook. Disse brukes også i kurssammenheng og deles ut ved besøk hos deltakerne.

Store potensielle besparelser
Kartlegging utført av Noklus indikerer at riktig bruk av urinprøver kan gi betydelige besparelser ved reduksjon i bruk av antibiotika. Unødig bruk av antibiotika fører til sykeliggjøring, resistens og ubehag for brukerne. Dette fører også til mye unødvendig tidsbruk hos helsepersonell.

Deltakelse i Noklus innebærer at leger og annet helsepersonell blir oppmerksom på riktig bruk av urin- og blodprøver.

Les mer om Månedens preanalyse og Månedens tema.

Les mer om våre e-læringskurs.

Les mer om våre kasuistikker.
 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen