Utsending av vurderingsbrev

  • Utsending av vurderingsbrev

Vurderingsbrevene fra ekstern kontrollutsendelse for urinstrimmel og graviditetstest er sendt ut til deltakerne. Ved spørsmål ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen