Høringsuttalelse

  • Høringsuttalelse
NOKLUS har sendt høringsuttalelse vedr. forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Uttalelsen kan leses her. (Dokumentet er ikke tilgjengelig lenger.)
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen