Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll
Onsdag 24. oktober mottar påmeldte deltakere ved sykehuslaboratorier kontrollmateriale til celletellere. De må analyseres umiddelbart ved ankomst siden kontrollmaterialet er fersktappet blod. Dersom kontrollene ikke kan analyseres ved ankomst, må de oppbevares i kjøleskap og analyseres direkte fra kjøleskap. 
Resultatene skal registreres på websiden http://registrering.noklus.no/nkk  innen fredag 26. oktober.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen