Utsendelse av eksterne kvalitetskontroller

  • Utsendelse av eksterne kvalitetskontroller
Tirsdag 20. november sendte Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for kolesterol og HbA1c til påmeldte deltakere. Svarfrist for begge kontrollene er 26. november.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen