Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll
Tirsdag 27. november ble ekstern analytisk kvalitetskontroll for D-dimer sendt ut til de deltakerne som er påmeldt med denne analysen. Svarfrist er 4. desember.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen