Aktueltsaker 2012

Omtale av Noklus i Bioingeniøren

I Bioingeniøren nr. 10 2012 får vi være med laboratoriekonsulent Torny Bjerketvedt på besøk på et legekontor. I samme nummer av tidsskriftet uttaler leder i Noklus, Sverre Sandberg, seg om hvordan samhandlingsreformen kan ha betydning for Noklus sine tjenester.
Les mer > >

SKUP klar med ny rapport - Mendor Discreet glukose system

Rapporten fra utprøving av Mendor Discreet glukose system er klar. Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu

Les mer > >

Brosjyre til sykehjemmene

Informasjon om NOKLUS sine tjenester rettet mot sykehjemmene er nå samlet i en ny brosjyre.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll

Mandag 22. oktober sendes det ut kontrollmateriale for koagulasjonsanalyser til påmeldte deltakere ved sykehuslaboratorier. Resultatene må registreres innen tirsdag 30. oktober.
Les mer > >

For lite foreslått bevilget til Noklus i statsbudsjettet

Det er foreslått 6 mill. kroner til Noklus i årets statsbudsjett. For å gjøre sykehjemmenes deltakelse i Noklus kostnadsfri, bes det om at bevilgningen økes til 19 mill. kroner og gjøres til en fast post på statsbudsjettet. Videre er det behov for ekstra midler til å starte kvalitetssikring av laboratorietjenesten i hjemmesykepleien.
Les mer > >

Resultater for ekstern kvalitetskontroll

Resultatene fra ekstern kvalitetskontroll for koagulasjonsanalyser som var sendt til sykehus 3. september er nå tilgjengelige på internett. Klikk inn på denne saken for å komme direkte til link for registrering.
Les mer > >

HbA1c  som diagnostikum for diabetes

For at HbA1c skal benyttes som diagnostikum for diabetes, må man kunne dokumentere de krav til presisjon og totalfeil som er satt. Noklus har sendt ut brev til sine deltakere med spesifisering av kravene og hva kravene betyr i praksis.
Les mer > >

Artikkel om konfidensintervaller og styrkeberegning

Ny artikkel publisert i Clinical Chemistry om konfidensintervaller og styrkeberegning for beregning av biologisk variasjon.
Les mer > >

Diabetesskjema og journalsystemer

Vi minner om at diabetesskjema nå også er tilgjengelig for Infodoc Plenario. Se også informasjon om dette i NFAs medlemsinfo.


Les mer > >

Vurderingsbrev for HbA1c

Vurderingsbrevene for HbA1c, fra 21.08.2012, er ferdige og postlegges 25.09.2012. Ved behov for oppfølging, ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Side3 av 9Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen