Aktueltsaker 2012

Utsendelsesplan høsten 2012 er klar

NOKLUS er i gang med arbeidet for å få kommunikasjon mellom deltakere og NOKLUS over på web. Målet er at utsendelsen av HbA1c i november skal være første web-baserte utsendelse til deltakere utenfor sykehus.
Les mer > >

NOKLUS tilbyr kasuistikker til sykehjemsleger

I samarbeid med erfarne sykehjemsleger har NOKLUS laget sykehistorier relatert til bruk av urinprøver på sykehjem. Sykehjemsleger oppfordres å svare på undersøkelsen for å få tilbakemelding med faglige vurderinger av problemstillingene.
Les mer > >

Utsending av vurderingsbrev

Vurderingsbrevene fra ekstern kontrollutsendelse for urinstrimmel og graviditetstest er sendt ut til deltakerne. Ved spørsmål ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.
Les mer > >

NOKLUS omtales i Statusrapport 2012

I statusrapport 2012 - Godt å bli gammel i Norge? - setter Legeforeningen søkelys på forbedringsområder i eldreomsorgen. De mener at sykehjemmenes deltakelse i NOKLUS må sikres nasjonal finansiering for å sikre kvalitetsforbedring av laboratoriearbeid på sykehjem uavhengig av kommunenes økonomi.
Les mer > >

100 deltakere på dagskurs i Trondheim

Medarbeidere og leger fra legekontor i Sør-Trøndelag fikk oppdatert sine kunnskaper om forsendelse av vevsprøver, CRP, HbA1c, antistoffer og vaksinering samt blodprøvetaking. Sjekk vår kalender for kurs til høsten.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra NOKLUS

Tirsdag 5. juni gikk kontrollutsendelse kolesterol ut fra NOKLUS i Bergen. Dette er vår siste utsendelse før sommeren.
Les mer > >

Positiv omtale av kurs i egenkontroll av Marevanbehandling

Nordlandssykehuset og NOKLUS er i gang med nytt kurs der man lærer å måle PT-INR selv og dosere medisinen Marevan. I Avisa Nordland (04.06.12) forteller en av kursdeltakerne hva kurset har betydd for henne.


Les mer > >

Diabetesregisterets rapport til allmennlegene er klar

Tilbakemeldingsrapporten for 2011 fra Norsk diabetesregister for voksne til allmennlegene er klar. 177 allmennleger har rapportert inn data.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra NOKLUS

Mandag ble kontrollutsendelse Hematologi sendt ut fra NOKLUS i Bergen. Utsendelsen går til påmeldte deltakere ved store laboratorier.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra NOKLUS

Mandag ble kontrollutsendelse Mononukleose sendt ut fra NOKLUS i Bergen. Utsendelsen går til påmeldte deltakere ved store og små laboratorier.
Les mer > >

Side6 av 9Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen