Aktueltsaker 2012

Kontrollutsendelse fra NOKLUS

Tirsdag 27. mars sendte NOKLUS ut frosset kontrollmateriale for koagulasjon til større laboratorier.
Les mer > >

Tilbakemeldingsrapport til diabetespoliklinikkene er klar

Tilbakemeldingsrapporten for 2011 fra Norsk diabetesregister for voksne til diabetespoliklinikkene er klar. 23 diabetespoliklinikker rapporterte inn data på totalt 5572 pasienter.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra NOKLUS i dag

I dag sender NOKLUS ut kontrollmateriale for CRP, Hemoglobin og Glukose. For øvrige kontrollutsendelser i løpet av våren, se vår utsendelsesplan.
Les mer > >

Anbefaling til analyserepertoar på legekontor

Leder ved NOKLUS, Sverre Sandberg, og seksjonsleder v/NOKLUS, Geir Thue, kommer med anbefalinger til laboratorieanalyser i en allmennpraksis.
Les mer > >

Pris til Sverre Sandberg

Leder for NOKLUS, Sverre Sandberg, ble under Labquality-konferansen i Finland, februar 2012, tildelt en pris for sitt arbeid for kvalitetsforbedring av laboratoriemedisin innen primærhelsetjenesten.

Les mer > >

Sjekk vår kurskalender

Det er mange kurs på gang fremover. Se vår kurskalender.


Les mer > >

Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon

Helsedirektoratet har i samarbeid med Statens legemiddelverk nedsatt en nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen feltet antikoagulasjon.
Les mer > >

Kontrollutsendelse fra NOKLUS i dag

I dag sender NOKLUS ut kontrollmateriale for hematologi til større laboratorier. For øvrige kontrollutsendelser i løpet av våren, se vår utsendelsesplan.
Les mer > >

NFA anbefaler vår programvare for uthenting av journaldata

Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener det er både interessant og nyttig å se på egen praksis sammen med gode kollegaer. Les mer om NOKLUS Praksisprofil i Tidsskriftet nr 3, 2012; 132.

Les mer > >

Ny kontrollutsendelse fra NOKLUS

I dag går kontrollutsendelse PT-INR ut fra NOKLUS senter i Bergen. For øvrige kontrollutsendelser våren 2012 se vår utsendelsesplan.
Les mer > >

Side8 av 9Først   Forrige   3  4  5  6  7  [8]  9  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen