Aktueltsaker 2013

Tilbakemeldingsrapport på hemoglobin kasuistikkene er klar

Noklus sendte i vår ut tre sykehistorier tilknyttet bruk av hemoglobin på sykehjem. Leger fra 37% av landets sykehjem svarte på kasuistikkene. Nå er tilbakemeldingsrapporten klar. Alle sykehjem som deltar i Noklus får tilsendt rapporten.
Les mer > >

Foreslått bevilgning gir mulighet for nytt prosjekt i hjemmetjenesten

Noklus er fornøyd med forslag om videreføring av fjorårets bevilgning på 6 millioner kroner i det foreslåtte statsbudsjettet. Dette betyr at vi kan fortsette den faglige videreutviklingen på sykehjemmene, i tillegg til at vi kan starte et prosjekt rettet mot hjemmetjenesten.
Les mer > >

Ledig fast stilling som forsker ved Noklus

Det er ledig en fast 50 % stilling som forsker ved Noklus. Den som ansettes vil få ansvar for å drive forskning og å stimulere til forskning innen Noklus sine satsingområder, samt delta i veiledning av master- og doktorgradsstudenter.
Søknad registreres i WebCruiter innen 14.10.2013.
Les mer > >

Vurderingsbrev for U-albumin

Vurderingsbrevene for utsendelsen Urin-albumin, MA213, er idag sendt ut til deltakerne. Dersom dere har behov for oppfølging av resultatene, vennligst kontakt din lokale laboratoriekonsulent.

Les mer > >

Post-analytisk Automatisert hematologi

Mandag 30. september åpner Noklus web-siden "http://phem.noklus.no" for kontrollprogrammet Post-analytisk Automatisert hematologi. Programmet er designet for sykehuslaboratorier med 5-parts celletellere. Svarfrist er 14. oktober.
Les mer > >

Vurderingsbrev for HbA1c

Vurderingsbrevene for utsendelsen HbA1c (20.08.2013) er nå sendt ut til deltakerne. Vurderingsbrevene kan dere også finne ved å logge inn på "Min side". Dersom dere har behov for oppfølging av resultatene, vennligst kontakt lokal laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Nye rapporter fra SKUP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har publisert to nye rapporter: Eurolyser smart 700/340 CRP og NT-proBNP på Cobas h 232 POC system. Rapportene kan du lese på www.skup.nu.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til CRP, Hb og glukose

Mandag 23. september sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose til deltakerne som er påmeldt disse kontrollprogrammene. Svarfrist er 30. september.
Les mer > >

Resultatrapport for sykehuskoagulasjon-utsendelsen er klar

Resultatrapportene for sykehuskoagulasjons-utsendelsen fra 19.08.13 er ferdige og ligger tilgjengelige på web fra idag, 23. september.
Les mer > >

Ann-Helen Kristoffersen disputerer for PhD-graden

Ann-Helen Kristoffersen disputerer fredag 27. september kl. 11.00. Ann-Helen er spesialist i Medisinsk biokjemi og overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), Haukeland universitetssjukehus. I tillegg er hun ansatt i Noklus, der hun er med i gruppene som jobber med sykehjem og samhandling, samt hun er ansvarlig spesialist i Noklus Sogn og Fjordane. Prøveforelesningen er 27/9 kl 09.15, og tema er "Bruk av hjemmebaserte INR-målinger - fordeler og ulemper."
Les mer > >

Side3 av 10Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen