Aktueltsaker 2013

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Årets profilmagasin fra Noklus er nå sendt ut til alle deltakere i Noklus og til andre samarbeidspartnere. Magasinet omhandler aktuelle saker, som blant annet HbA1c som diagnostisk kriterium og vårt nye tilbud om kasuistikker til sykehjemslegene. Profilmagasinet omtaler også Noklus sine nye webtjenester.
Les mer > >

Noklus med ny artikkel i tidsskriftet Clinical Chemistry

Artikkelen med tittelen "Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A1c Point-of-Care Instruments in General Practice Offices" tar for seg kvalitet av HbA1c point-of-care instrumenter ved norske legekontor, og er publisert i Clinical Chemistry.
Les mer > >

Noklus sin landskonferanse i Tromsø

Noklus har denne uken avholdt sin årlige landskonferanse, denne gang i Tromsø. Faglige tema ble diskutert og strategi for videre arbeid ble lagt. Tradisjonen tro ble Noklus sin hederspris delt ut, og i år var det laboratoriekonsulent Kari van den Berg (bilde), i Noklus Hedmark, som mottok prisen.
Les mer > >

Ledig stilling som prosjektkoordinator rettet mot hjemmesykepleien - 50 % engasjement

Det er ledig en tre-årig 50 % stilling som prosjektkoordinator, med mulighet til forlengelse. Stillingen er betinget av at det avsettes midler på statsbudsjettet for 2014 - 2016 øremerket til at Noklus skal kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmesykepleien. Stillingen er utlyst via webcruiter og du finner den her
Les mer > >

Årets landskonferanse er lagt til Tromsø, 10.-11. september

Hvert år arrangerer Noklus en landskonferanse for styringsgruppen og alle medarbeiderne i Noklus. Konferansen er en viktig arena for faglig oppdatering, utveksling av erfaringer og for å legge en strategi for det videre arbeidet. Ett av temaene som vil bli belyst på årets konferanse, er HbA1c - med fokus på de nye kvalitetskravene til diagnostikk. I tillegg skal det diskuteres aktuelt analyserepertoar i forbindelse med akuttenheter på sykehjem, og det blir en gjennomgang av resultatene for kasuistikker til sykehjemslegene.


Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, U-albumin

Tirsdag 27. august sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for albumin i urin. Ved spørsmål til utsendelsen, vennligst ring 55 97 95 00. Svarfrist for utsendelsen er 3. september.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, HbA1c

Tirsdag 20. august sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for HbA1c. Dette er andre utsendelse med mulighet for registrering av kontrollresultatene direkte på web. Siste frist for registrering av resultatene er 26. august.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, koagulasjon

Mandag 19. august sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller til koagulasjonsanalyser. Utsendelsen går til deltakere som er påmeldt via NKK. Resultatene skal registreres på web innen 27. august.

Les mer > >

Eksterne kvalitetskontroller til celletellere

Tirsdag 13. august sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller til celletellere. Utsendelsen går til deltakere som er påmeldt via NKK. Resultatene skal registreres på web innen torsdag 15. august.
Les mer > >

SKUP klar med flere rapporter

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har ferdigstilt flere rapporter, bl.a. Accu-Chek Mobile og Accu-Chek Aviva glukoseinstrument, DiaSpect Hemoglobin T System, glukoseinstrumentet Nova StatStrip, ImmunoCap Rapid (allergener). Oversikt over alle SKUP-rapporter finner du på www.skup.nu


Les mer > >

Side4 av 10Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen