Aktueltsaker 2013

Kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark

Avdeling for kunnskapsstøtte i Sykehuset Innlandet har nylig tildelt månedens kunnskapsblomst til Noklus Oppland og Noklus Hedmark for det viktige arbeidet Noklus gjør for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Les mer > >

Vurderingsbrev, urin-albumin

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll av urin-albumin fra 07.05.2013 er nå sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen. Ved spørsmål om resultatene, vennligst kontakt din lokale laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi

Onsdag 12. juni sendte Noklus ut eksterne kvalitetskontroller til celletellere. Utsendelsen går til de større laboratoriene som deltar på dette kontrollprogrammet..
Les mer > >

Sykehjemslege? Ikke svart på kasuistikken?

Noklus sendte tidligere i vår ut en lenke til sykehistorier tilknyttet bruk av hemoglobin på sykehjem. Vi vet at sykehjemslegene er en travel gruppe og Noklus har derfor valgt å forlenge svarfristen til 18. juni!


Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent/bioingeniør

Noklus Rogaland har ledig stilling som laboratoriekonsulent/bioingeniør ved Stavanger Universitetssjukehus.
Les mer > >

Første utsendelse med web-registrering

Tirsdag 4. juni sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analysen HbA1c. Dette er den første utsendelsen der primærhelsetjenesten får tilbud om web-registrering av kontrollresultater.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll for D-dimer

Tirsdag 21. mai sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for D-dimer til de deltakerne som er påmeldt denne utsendelsen. Svarfrist er 28. mai.
Les mer > >

Noklus med ny hjemmeside

I jubileumsåret 2012 fikk Noklus ny logo og ny visuell profil. Nå har vi også fornyet vår hjemmeside og lansert inngangsportalen "Min side", der vi bl.a. tilbyr webregistrering av resultatene for HbA1c-kontrollen. Seksjonene i Noklus er presentert under hver sin arkfane, og kurskalender, e-læring og laboratorieprosedyrer finner man under bildeknapp på startsiden.
Les mer > >

Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

I samarbeid med erfarne sykehjemsleger har Noklus laget sykehistorier relatert til bruk av hemoglobinanalysen på sykehjem. Svarfrist er 7. juni, og du får tilbakemelding med faglige vurderinger av problemstillingene i kasuistikkene.
Les mer > >

Pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking

I tidsskriftet "Helsesekretæren" nr. 0213 ser en av våre laboratoriekonsulenter nærmere på pasientidentifikasjon ved blodprøvetaking i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Side6 av 10Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen