Aktueltsaker 2015

Månedens preanalyse, november: "Kaos og rot?"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Les mer > >

Hva er PT-INR og hva er forskjellen på metodene som finnes?

Det er temaet i en artikkel i "Helsesekretæren nr. 5-2015" i spalten "Fra laben" som laboratoriekonsulentene i Noklus Sør-Trøndelag, Karina Hill Bjerkestrand og Guri Andersen Gulstad, har skrevet. I artikkelen får man forklaring på hva PT-INR er, hva som ligger til grunn for benevnelsen og hva som er forskjellen på metodene som finnes.
Les mer > >

Noklus med stand under Nidaroskongressen

Den 14. Nidaroskongressen ble arrangert i Trondheim 19.- 23. oktober. Leger og medarbeidere fra primærhelsetjenesten kunne velge mellom 14 ulike emnekurs og kurs i samfunnsmedisin. For Noklus var det viktig å være til stede og presentere det tilbudet vi har til våre deltakere. Vi hadde stand mandag 19. og tirsdag 20. oktober.
Les mer > >

Årsrapport for 2014 - Diabetesregisteret

Diabetesregisteret har nå klar sin årsrapport for 2014. I tillegg har de også ferdigstilt tilbakemeldingsrapporten for allmennpraksis. Begge rapportene finner du under Diabetesregisteret eller ved å klikke deg inn i denne saken.
Les mer > >

Urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre

Noklus har nå utarbeidet nye pasienthistorier (kasuistikker) som illustrerer bruk av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre. Dette er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten.
Les mer > >

Anne Stavelin valgt til ny leder av europeisk organisasjon

Under den europeiske kongressen som ble arrangert i Bergen 8.-9. oktober, ble vår egen Anne Stavelin valgt til ny leder. Hun blir ny leder for The European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM) fra 2016.
Les mer > >

Statsbudsjettet 2016 - Noklus er skuffet

En bevilgning på seks millioner kroner gjør at det vil ta 15 år før alle landets hjemmetjenester kan gjennomføre to års gratis deltakelse i Noklus. I et intervju med "Bioingeniøren" uttaler leder i Noklus, Sverre Sandberg, at han er skuffet.
Les mer > >

Statsbudsjettet 2016 - seks millioner foreslått til Noklus

Noklus har søkt om 11,5 millioner kroner for å sikre god kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten og på sykehjemmene. I statsbudsjettet er det foreslått seks millioner. Det vil føre til at det vil ta 15 år før alle landets hjemmetjenester kan gjennomføre to års gratis deltakelse i Noklus, mens det med et budsjett på 11,5 millioner, kun vil ta fem år.
Les mer > >

Månedens preanalyse, oktober: "Man høster som man sår"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Les mer > >

Innspill til stortingsmelding om "Fremtidens primærhelsetjeneste"

Det foregår en betydelig virksomhet i regi av Noklus for å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i primærhelsetjenesten. Likevel er laboratorievirksomhet i liten grad nevnt i Stortingsmelding St. 26 (2014-2015) – Fremtidens primærhelsetjeneste. Noklus har derfor skrevet et brev til Helse- og omsorgskomiteen der vi gjør dem oppmerksom på det arbeidet vi gjør ut mot primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Side2 av 6Først   Forrige   1  [2]  3  4  5  6  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen