Aktueltsaker 2015

Månedens preanalyse, juli: "Ikke la meg bli sjøsyk"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Oppsummering av resultater fra nasjonal dugnad 2014

I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om den nasjonale dugnaden for å registrere preanalytiske feil på innsendte prøver. Oppsummeringen viser at de som allerede hadde et system for å registrere preanalytiske feil, og som gir tilbakemelding til rekvirentene om slike feil, har færrest feil.
Les mer > >

Hjemmetjenesten på laboratoriekurs

Noklus er i gang med et pilotprosjekt for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i hjemmetjenesten. I siste utgave av Bioingeniøren (5.2015) kan du lese om et kurs som ble holdt for ansatte i hjemmetjenesten i Østfold, og de utfordringene kursdeltakerne opplevde der.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2015

Noklus har nå klar plan for kontrollutsendelser for høsten 2015, fra august til og med november. Du finner oversikten ved å klikke deg inn i denne saken. Her finner du også en utskriftsvennlig versjon.
Les mer > >

Verdens beste på pasientidentifikasjon?

I siste utgave av Helsesekretæren i spalten "Fra Laben" retter Noklus søkelyset på pasientidentifikasjon. Dette er ett av mange trinn i den preanalytiske fasen der feil kan oppstå. Det fins nemlig mange eksempler på at prøver blir tatt av feil pasient eller merket med feil navn, både i og utenfor sykehus i Norge.
Les mer > >

Månedens preanalyse, juni: "Moteuke"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Egenkontroll av warfarinbehandling  viser gode resultater

Pasienter som gjennomførte et opplæringsprogram i regi av Noklus hadde like god eller bedre kontroll på sin warfarinbehandling under egenkontroll enn ved konvensjonell oppfølging hos fastlegen. Dette kan du lese mer om i artikkelen “Egenkontroll av warfarinbehandling” som er publisert i Tidsskrift for Den norsk legeforening.
Les mer > >

Praksisprofilen omtalt i stortingsmelding

I stortingsmelding St. 26 om fremtidens primærhelsetjeneste er Noklus sitt arbeid med "Praksisprofilen" og sykehjem omtalt. Under kapittelet "Kvalitet, pasient og brukersikkerhet" viser man til "Praksisprofilprosjektet" som samler inn laboratorierelevante data fra legekontor over hele landet og gir legen tilbakemelding på egen praksisprofil sammenliknet med andres.
Les mer > >

Hjemmetjenesteprosjektet omtalt i regjeringens "Omsorg 2020"

I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020, "Omsorg 2020", er Noklus' pilotprosjekt for hjemmetjenesten omtalt: "Det er i 2014 igangsatt et pilotprosjekt for å vurdere organiseringen av laboratorievirksomheten for brukere av hjemmetjenestene. Det utvikles ulike modeller som prøves ut i tre fylker i 2014 og 2015."
Les mer > >

Informasjon om vedlikehold av hjemmesiden

På grunn av vedlikehold vil hjemmesiden være ustabil og tidvis utilgjengelig fredag 8. mai kl. 9 - 10. Dette vil også berøre innlogging til Min side, og dermed tilgang til e-læring og webregistrering av kontrollresultater. Vi beklager de ulemper dette vil medføre.
Les mer > >

Side4 av 6Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen