Aktueltsaker 2016

Fornøyde kursdeltakere i nord

Noklus Troms og Finnmark arrangerte forrige uke et todagerskurs for sine deltakere. 120 kursdeltakere fra cirka 75 ulike arbeidsplasser i Finnmark, Troms og nordre Nordland fikk med seg foredrag om blant annet temaene preanalyse og urinprøver, i tillegg til at de fikk oppdatere seg på aktuelt laboratorieutstyr i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Derfor er det viktig å registrere lotnummer

Har du noen gang lurt på hvorfor du alltid må oppgi lotnummer for reagenset når du analyserer de eksterne analytiske kvalitetskontrollene fra Noklus? Nå har forsker og avdelingsingeniør Anne Stavelin med flere andre i Noklus publisert en artikkel i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift der de fokuserer på viktigheten av å registrere lotnummer. Artikkelen blir ansett som så relevant at tidsskriftet også skriver en lederartikkel om emnet.
Les mer > >

Sverre Sandberg valgt til president i EFLM

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er valgt til president for European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) for perioden 2016 til 2018. Sandberg er også leder av Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen og æresmedlem i Norsk Selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).
Les mer > >

Veiledning urinprøvetaking - nå også på arabisk

Noklus har nå fått "Veiledning i urinprøvetaking" oversatt til arabisk. Denne kan skrives ut og benyttes i legepraksisen som en veiledning til den som skal ta urinprøve. Skrivet inneholder informasjon om korrekt prøvetaking, samt felter der pasient skal krysse av for når og hvordan prøven er tatt og hvordan den er oppbevart.
Les mer > >

Prøvetaking og tolkning av svar på urinstrimmeltest

I den faste spalten "På laben" i Helsesekretæren har laboratoriekonsulent i Noklus Vestfold, Grethe Aker-Iversen, rettet søkelyset mot indikasjon, korrekt prøvetaking og tolkning av svarene på urinstrimmeltest med tanke på urinveisinfeksjon.
Les mer > >

Forskningsprosjekt om diabetesrisiko

Noklus, Apotek 1 og Universitetet i Bergen samarbeider nå om et forskningsprosjekt om diabetesrisiko. Diabetesforbundet anslår at over 305 000 nordmenn har type 2 diabetes, og så mange som halvparten av disse vet det ikke. Deltakere i prosjektet får målt sitt langtidsblodsukker dersom de har høy risiko for å ha eller utvikle type 2 diabetes.
Les mer > >

Noklus med stand på konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

8. og 9. mars ble det arrangert en stor nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Oslo, og Noklus var til stede med stand for å synliggjøre tilbudet vi har til våre deltakere. Dette var en tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, kommuner og sykehus.
Les mer > >

Innspill fra Noklus sendt til helse- og omsorgsministeren

Noklus jobber fortsatt for å synliggjøre behovet for å øke bevilgningen for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i hjemmetjenesten. Nylig sendte Noklus et innspill til Helse- og omsorgsminister Bent Høie for å tydeliggjøre dette behovet.
Les mer > >

Månedens preanalyse, mars: "Bare piss"?

Noklus har stadig fokus på kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen. De siste årene har vi skapt oppmerksomhet rundt preanalyse ved å presentere månedlige preanalytiske budskap i form av plakater som kan skrives ut fra hjemmesiden vår. Plakaten som presenteres nå i mars er siste plakat med "månedens preanalyse" i denne omgang.
Les mer > >

Veiledning i Noklus diabetesskjema tilbys legekontor i Helse Nord

«Kartlegging av kvaliteten på og omfanget av diabetesbehandlingen hos fastlegene er viktig for å vurdere hvilke forbedringstiltak som er nødvendige og hvor problemene er størst». Teksten er hentet fra Helse Nords diabetesplan: «Fra handling til samhandling 2014–2019». Fire diabetessykepleiere er klare til å reise ut til kommunene i Helse Nord for å starte dette viktige arbeidet.
Les mer > >

Side5 av 6Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen