Aktueltsaker 2018

Skal dere kjøpe nytt laboratorieutstyr?

Før innkjøp av nytt laboratorieutstyr, sjekk om utstyret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk. Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr, og har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia. I nyeste nummer av Helsesekretæren, 3-2018, kan du lese mer om SKUP.
Les mer > >

Utsendelsesplan for høsten 2018 er klar

Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.

Les mer > >

Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland

13. juni 2018 inviterer Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland til kommuneoverlegemøte. «Tilsyn med pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens legetjenester» er blant temaene som skal tas opp, og Noklus skal holde innlegg om «Pasientsikkerhet og laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten». 
Les mer > >

Informasjon om endring for HbA1c - fra % til mmol/mol

I disse dager sendes det ut informasjon fra Noklus hovedkontor til alle våre deltakere vedrørende endring av måleenheten for HbA1c. Fra 30. september skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).  
Les mer > >

Månedens tema, juni: "Vise muskler"

Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning; en påminning om et av flere preanalytiske hensyn blodprøvetakere må ta. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Noklus presentert i anerkjent tidskrift

Måten Noklus er organisert på, er helt unik på verdensbasis. Mens man i andre land har fokusert mest på sykehus, retter mange nå blikket mot primærhelsetjenesten. Det har gitt økt interesse for hvordan Noklus er bygget opp. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) gir artikkelforfatterne Anne Stavelin og Sverre Sandberg (Noklus) en grundig redegjørelse for suksessfaktorene som ligger til grunn for den norske modellen.
Les mer > >

Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten trådte i kraft i 2017 for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Noklus har flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle kravene i forskriften når det gjelder laboratoriearbeid.
Les mer > >

Månedens tema, mai: "Glukose i blodprøver"

Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Plakaten for mai setter fokus på viktigheten av å skille blodceller fra serum/plasma raskest mulig ved måling av glukose.
Les mer > >

Hva ble din vurdering?

I midten av mars sendte Noklus ut kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose. Nå er de innsendte resultatene ferdig bearbeidet, og dere som er deltakere i Noklus kan logge inn på "Min side" for å se hvilken vurdering dere har fått!
Les mer > >

Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser

Omleggingen til én felles brevstrøm fra januar 2018 har ført til at en økende andel av forsendelsene fra Noklus først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. På initiativ fra Samferdselsdepartementet skal Noklus nå i møte med Posten for å avklare hvilke adressater det er spesielt utfordrende å nå frem til med kontrollmateriale av begrenset holdbarhet.
Les mer > >

Side5 av 8Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen