Aktueltsaker 2019

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus arbeider blant annet for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger. I nyeste utgave av Helsesekretæren, 3-2019, kan du lese mer om blant annet bakgrunnen for disse anbefalingene, og hvordan vi tenker de skal brukes.
Les mer > >

Hvor trygg er din svaroverføring?

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før eller etter selve analyseringen. I år omhandlet denne utsendelsen hvordan prøvesvar blir behandlet og overført til pasientenes journal. Svarene fra de 1400 legekontor, sykehjem og hjemmetjenester gir oss en mulighet til å se hvor det er forbedringspotensial.
Les mer > >

Månedens tema, juni: "Første skvett, det er så lett"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Plakaten for juni handler om urinprøve til klamydiaundersøkelse. Korrekt oppsamling av prøvemateriale har betydning for å påvise denne bakterien i urinprøve, og derfor har vi satt fokus på dette.
Les mer > >

Lansering av ny database for biologisk variasjon

Noklus markerte seg godt under Euromedlabs store kongress i Barcelona. Sammen med president Michael Neumaier i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), stod forsker Aasne Karine Aarsand i Noklus, og leder i Noklus, Sverre Sandberg, for den offisielle åpningen av den nye databasen for biologisk variasjon.
Les mer > >

Vant pris for beste poster på bioingeniørkongressen

Bioingeniørkongressen 2019 i Tromsø satte ny posterrekord med 42 postere. Noklus bidro med fire av disse og ett av våre bidrag vant prisen for beste poster. Vi gratulerer våre kolleger Eva Rønneseth og Anne Stavelin med prisen!
Les mer > >

Strengere krav til fremsendingstid for biologisk kontrollmateriale

I et brev til Samferdselsdepartementet understreker Noklus at det er avgjørende for god kvalitetssikring av laboratorievirksomheten ved medisinske laboratorier at myndighetene stiller krav til at nærmere 100 % av forsendelsene når frem innen tre dager. Den nye postloven er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen, som leverer sin innstilling 28. mai.
Les mer > >

Aasne Karine Aarsand mottok EFLM-pris under Euromedlab

I disse dager går Europas største laboratoriekongress, Euromedlab, av stabelen i Barcelona, med over 6000 deltakere. Under kongressen fikk Aasne Karine Aarsand overrakt prisen "EFLM Award for Excellence in Performance Spesifications Research" for artikkelen "The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation". Vi gratulerer!
Les mer > >

Noklus deltar med foredrag og postere på Bioingeniørkongressen

Årets Bioingeniørkongress arrangeres i Tromsø 22.-24. mai. Noklus er sterkt representert på kongressen, både med foredrag og postere. I dag har de en egen samling for bioingeniører i primærhelsetjenesten, og der er to av foredragene holdt av laboratoriekonsulenter fra Noklus.
Les mer > >

 Noklus har stand på RASK-seminarene i Bodø og Svolvær

Mandag 20. og tirsdag 21. mai arrangerer Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) oppstartskonferanse for RASK i Bodø og Svolvær, og Noklus vil være til stede med stand begge dager. RASK (Riktigere antibioitikabruk for sykehjem i kommunene) er ett av tiltakene i "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten". På standen vil vi ha fokus på hvordan Noklus kan bidra i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.
Les mer > >

Noklus med stand på smittevernkonferanse i Agder

I dag arrangerer fylkesmannen i Agder sin årlige smittevernkonferanse, og den finner sted på Dyreparken hotell i Kristiansand. Noklus vil være til stede med stand, og ønsker deltakere på konferansen velkommen til å slå av en prat og få en oversikt over tjenestene Noklus tilbyr.
Les mer > >

Side4 av 7Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  7  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen