Aktueltsaker 2019

Samarbeid mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og Noklus

I flere av innsatsområdene til Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 omtales bruk av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Dette er en del av helsetjenesten hvor Noklus har lang erfaring med å forbedre kvaliteten på laboratorievirksomheten. Flere av analysene som omtales er pasientnære analyser.
Les mer > >

Nye laboratorieprosedyrer kan gi deg svaret

Lurer du på hvor ofte INR bør måles rutinemessig, og når det er fornuftig å ta en ekstra INR måling? Eller kanskje du lurer på hvilke indikasjoner som bør ligge til grunn når man måler en CRP? Svarene kan du finne i våre nye kapitler i laboratorieprosedyrene.
Les mer > >

Månedens tema, mai: "Læringsarena"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! I mai har vi laget en plakat om læring, der vi ønsker å minne om at på "Min side" finner dere prosedyrer for laboratoriearbeidet dere utfører på arbeidsplassen. Bruk prosedyrene for å sikre at alle får lik opplæring.
Les mer > >

HbA1c - glykert hemoglobin

HbA1c brukes både til diagnostikk og kontroll av diabetes. HbA1c ble oppdaget i 1960-årene og dens betydning som en markør for kontroll av blodsukkernivået har gradvis økt internasjonalt med årene. Men hva er egentlig HbA1c, og hvorfor er det slik at tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid er en aktuell feilkilde for analysen? Dette kan du lære mer om i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren.
Les mer > >

Diabetesregisteret nevnt i Bent Høies tale på Diabetesforum

I sin tale til nasjonalt Diabetesforum trakk helse- og omsorgsminister Bent Høie frem hvor viktig det er å samle inn kunnskap om diabetes, slik Norsk diabetesregister for voksne gjør. "Jeg er sikker på at mer kunnskap gir bedre behandling, og kanskje setter oss i stand til å ta noen sprang og løse noen store gåter", sa Høie.
Les mer > >

Stand på Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane

3. og 4. april går Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane av stabelen med nærmere 200 deltakere fra helse- og kommunesektoren. Konferansen finner sted på Thon hotell Jølster, og tittelen på konferansen er "Framtidas pasient - den moderne helsearbeidaren". Noklus vil være til stede med stand begge dager.
Les mer > >

Månedens tema, april: "Rett svar til rett pasient!"

En prøveprosess starter med at prøve bestilles. Deretter må det gjerne gjøres noen pasientforberedelser, prøven blir tatt og den blir analysert. Feil kan skje i alle deler av prosessen. Men er risikoen for å gjøre feil over når prøveresultatet lyser på skjermen? Nei, det er den nok ikke. "Månedens tema" handler om korrekt rapportering av prøveresultat!
Les mer > >

Prestisjetung pris for artikkel publisert i Clinical Chemistry

Aasne Karine Aarsand, en av forskerne tilknyttet Noklus, er blitt tildelt en prestisjetung pris for artikkelen "The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation". Artikkelen er publisert i Clinical Chemistry, og prisen, EFLM Award for Excellence in Performance Specifications Research, skal deles ut på Euromedlab i Barcelona i mai.
Les mer > >

Pasientveiledninger - nå også på polsk og tigrinja

Å forklare pasientene hvordan man skal ta en korrekt urin- eller avføringsprøve er ikke alltid like lett. Da kan våre pasientveiledninger være til hjelp. Om man skal forklare korrekt prøvetaking til en person som behersker andre språk bedre enn norsk, kan informasjon glippe eller misforstås. Vi har derfor oversatt våre pasientveiledninger til engelsk, polsk, arabisk, somali og tigrinja.
Les mer > >

Årets fagmøte innen medisinsk biokjemi

12-14. mars samlet 130 deltakere til årets fagmøte innen medisinsk biokjemi i regi av seksjon for Sykehus- og private laboratorier. Fagmøtet fant sted på Gardermoen, og ble innledet med en workshop med tema pasientnær analysering. Målsettingen med møtet er å øke kvaliteten på laboratoriearbeid i norske medisinske laboratorier.
Les mer > >

Side5 av 7Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  7  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen