Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Helse- og omsorgsministeren åpnet Bioingeniørkongressen

Bioingeniørkongressen arrangeres i disse dager i Oslo, og den ble åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie. Statsråden la vekt på bioingeniørenes rolle i fremtiden, og fremhevet deres betydning innen både spesialist- og primærhelsetjenesten. På spørsmål om Noklus kan forvente mer i neste statsbudsjett til hjemmetjenesteprosjektet, kan han ikke si mer enn at han er kjent med arbeidet og ønskene til Noklus.
Les mer > >

Anbefaler prosedyrene for laboratoriearbeid i sykehjem

Sykehjemsoverlege Harald Sanaker og laboratorieansvarlig sykepleier Karen Bratberg på Tømmerli bo- og aktivitetssenter, anbefaler Noklus sine nye prosedyrer for laboratoriearbeid i sykehjem. "Disse prosedyrene er gode hjelpemidler i vårt daglige arbeid," fortalte de til kursdeltakere på Noklus sitt "Røros-kurs".
Les mer > >

Den internasjonale bioingeniørdagen

Vi gratulerer alle bioingeniører med bioingeniørdagen i dag, 15. april. Bioingeniører er en yrkesgruppe som finnes på mange ulike arbeidsplasser, både i helsevesenet, i forskningslaboratorier, næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri for å nevne noen. I Noklus jobber det mange bioingeniører, både som laboratoriekonsulenter, avdelingsingeniører og forskere.
Les mer > >

Fornøyde kursdeltakere i nord

Noklus Troms og Finnmark arrangerte forrige uke et todagerskurs for sine deltakere. 120 kursdeltakere fra cirka 75 ulike arbeidsplasser i Finnmark, Troms og nordre Nordland fikk med seg foredrag om blant annet temaene preanalyse og urinprøver, i tillegg til at de fikk oppdatere seg på aktuelt laboratorieutstyr i primærhelsetjenesten.
Les mer > >

Derfor er det viktig å registrere lotnummer

Har du noen gang lurt på hvorfor du alltid må oppgi lotnummer for reagenset når du analyserer de eksterne analytiske kvalitetskontrollene fra Noklus? Nå har forsker og avdelingsingeniør Anne Stavelin med flere andre i Noklus publisert en artikkel i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift der de fokuserer på viktigheten av å registrere lotnummer. Artikkelen blir ansett som så relevant at tidsskriftet også skriver en lederartikkel om emnet.
Les mer > >

Forskningsprosjekt om diabetesrisiko

Noklus, Apotek 1 og Universitetet i Bergen samarbeider nå om et forskningsprosjekt om diabetesrisiko. Diabetesforbundet anslår at over 305 000 nordmenn har type 2 diabetes, og så mange som halvparten av disse vet det ikke. Deltakere i prosjektet får målt sitt langtidsblodsukker dersom de har høy risiko for å ha eller utvikle type 2 diabetes.
Les mer > >

Innspill fra Noklus sendt til helse- og omsorgsministeren

Noklus jobber fortsatt for å synliggjøre behovet for å øke bevilgningen for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet i hjemmetjenesten. Nylig sendte Noklus et innspill til Helse- og omsorgsminister Bent Høie for å tydeliggjøre dette behovet.
Les mer > >

Månedens preanalyse, mars: "Bare piss"?

Noklus har stadig fokus på kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen. De siste årene har vi skapt oppmerksomhet rundt preanalyse ved å presentere månedlige preanalytiske budskap i form av plakater som kan skrives ut fra hjemmesiden vår. Plakaten som presenteres nå i mars er siste plakat med "månedens preanalyse" i denne omgang.
Les mer > >

Veiledning i Noklus diabetesskjema tilbys legekontor i Helse Nord

«Kartlegging av kvaliteten på og omfanget av diabetesbehandlingen hos fastlegene er viktig for å vurdere hvilke forbedringstiltak som er nødvendige og hvor problemene er størst». Teksten er hentet fra Helse Nords diabetesplan: «Fra handling til samhandling 2014–2019». Fire diabetessykepleiere er klare til å reise ut til kommunene i Helse Nord for å starte dette viktige arbeidet.
Les mer > >

Månedens preanalyse, februar: "Ikke bli en tørrpinn"

Noklus fortsetter å ha fokus på kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen i 2016. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Les mer > >

Side13 av 26Først   Forrige   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen