Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Bruk av urinprøver i sykehjem, allmennpraksis og hjemmetjeneste

Høsten 2015 sendte Noklus ut pasienthistorier til allmennleger ved legekontor, til helsepersonell ved sykehjem og til hjemmetjenesteenheter som er deltaker i Noklus. Tema var bruk av urinprøver ved urinveisinfeksjon hos eldre. Resultatene er nå bearbeidet og tilbakemelding er sendt ut til deltakerne, samt tilgjengelig på hjemmesiden.
Les mer > >

Laboratoriearbeid i sykehjem

"Laboratoriearbeid i sykehjem" er navnet på det nye kapittelet i Noklus sin nye prosedyrekatalog. Kapittelet inneholder blant annet informasjon om de vanligste analysene utført ved sykehjem, samt usikkerhet i og tolkning av prøvesvar. Dette er lærerik og nyttig informasjon også for andre enn ansatte i sykehjem.
Les mer > >

Utsendelsesplan for eksterne kvalitetskontroller fra Noklus

Oversikten over utsendelse av eksterne kvalitetskontroller for våren er nå lagt inn på hjemmesiden. Utsendelsesplanen finner dere under fanen "Ekstern kvalitetssikring". Utsendelsene er også markert i kalenderen som deltakerne i Noklus har fått tilsendt.
Les mer > >

Månedens preanalyse, januar: "Intet varer evig"

Noklus fortsetter å ha fokus på kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen i 2016. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Les mer > >

Artikkel om pasientrapporterte data til diabetesregisteret

Norsk diabetesregister for voksne har nylig publisert en artikkel i BMC Health Services Research. Den omhandler en studie hvor de har sett om data rapportert til diabetesregisteret fra personer med diabetes samsvarer med data rapportert fra helsepersonell. Dette kan du lese mer om i artikkelen " Feasibility of using self-reported patient data in a national diabetes register ".
Les mer > >

Bedre diabetesbehandling ved bruk av riktig verktøy

Norsk diabetesregister for voksne har utviklet elektroniske verktøy som gjør det enklere for helsepersonell å få oversikt over behandlingen og å forebygge senkomplikasjoner. Nytteverdien av disse verktøyene kan du lese mer om i desemberutgaven av "Best Practice".

Les mer > >

Flere benytter seg av web-registrering

De fleste av Noklus sine kontrollutsendelser er nå nettbaserte, det betyr blant annet at resultatene kan registreres elektronisk på "Min side". Antall deltakere som benytter seg av web-registrering øker gradvis nå som flere av Noklus sine tjenester legges på "Min side".
Les mer > >

Månedens preanalyse, desember: "Gammel som ung"

Kvalitetsforbedring av den preanalytiske fasen er et av satsingsområdene for Noklus i 2015. For å få oppmerksomhet rundt temaet vil vi hver måned presentere et preanalytisk budskap her på hjemmesiden. Vi kaller det «månedens preanalyse». Budskapet presenteres på en plakat som dere kan skrive ut. Gjør ”månedens preanalyse” til ”månedens snakkis” og bruk dem i forbedringsarbeidet.

Les mer > >

Behov for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten

I et intervju med "Dagens Medisin" forteller lege Kåre Øygarden hvorfor det er behov for å kvalitetssikre hjemmetjenestens laboratorievirksomhet. Noklus har nå gjennomført et pilotprosjekt for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten. Hovedprosjektet skal inkludere alle hjemmetjenester, men med foreslått bevilgning vil dette ta 15 år å gjennomføre.
Les mer > >

Ledig stilling som laboratoriekonsulent ved Noklus Oslo

Noklus Oslo søker etter autorisert bioingeniør i stillingen som laboratoriekonsulent. Dette er en 60 % fast stilling, med mulighet for en økning opp til 100 %. Stillingen innebærer opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Oslo. Søknadsfrist er 10. desember.
Les mer > >

Side14 av 26Først   Forrige   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen