Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Vurderingsbrev, kolesterol

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll for kolesterol (utsendelsesdato 03.12), er nå sendt til de deltakerne som er påmeldt denne utsendelsen.
Les mer > >

Vurderingsbrev, PT-INR til primærhelsetjenesten

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll for PT-INR til primærhelsetjenesten (utsendelsesdato 02.12.13) er nå sendt til dem som deltok på denne utsendelsen.
Les mer > >

Vurderingsbrev, Streptokokker

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll for streptokokker (utsendelse 11/11), er nå sendt til de deltakerne som deltok på denne utsendelsen.
Les mer > >

Vurderingsbrev, HbA1c

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll for HbA1c (utsendelsesdato 12/11) er nå sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen.
Les mer > >

Troponin T - ny ekstern kvalitetskontroll

Mandag 9. desember sendte Noklus ut sin første eksterne kvalitetskontroll for Troponin T. Utsendelsen ble sendt til 38 deltakere. Analysefrist er 13. desember.
Les mer > >

Vurderingsbrev, Hematologi til primærhelsetjenesten

Vurderingsbrevene for utsendelsen Hematologi til primærhelsetjenesten, sendt ut 28.10.13, er nå sendt ut til deltakerne som deltok på dette kontrollprogrammet.
Les mer > >

Ekstern kvalitetskontroll for PT-INR

Mandag 2. desember sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for PT-INR til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Analysefrist er 9. desember.
Les mer > >

Vi gratulerer Anne Vegard Stavelin med PhD-graden

Anne Vegard Stavelin disputerte fredag 29. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analytical quality control of INR measurements in primary care". Anne er avdelingsingeniør og forsker ved Noklus, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Les mer > >

Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Noklus har nå utarbeidet en kasuistikk til sykehjemsleger om bruk av CRP i sykehjem. Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett, og du får tilbakemelding med faglige kommentarer som du vil ha nytte av i din kliniske hverdag. Svarfrist er 10. desember.
Les mer > >

Ny utsendelse fra Noklus

Mandag 18. november startet Noklus med en ny og viktig type utsendelse til våre deltakere, "Preanalytisk utsendelse". Denne skal bidra til å forbedre håndtering av laboratorieprøver før selve analyseringen.
Les mer > >

Side22 av 26Først   Forrige   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen