Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Post-analytisk Automatisert hematologi

Mandag 30. september åpner Noklus web-siden "http://phem.noklus.no" for kontrollprogrammet Post-analytisk Automatisert hematologi. Programmet er designet for sykehuslaboratorier med 5-parts celletellere. Svarfrist er 14. oktober.
Les mer > >

Vurderingsbrev for HbA1c

Vurderingsbrevene for utsendelsen HbA1c (20.08.2013) er nå sendt ut til deltakerne. Vurderingsbrevene kan dere også finne ved å logge inn på "Min side". Dersom dere har behov for oppfølging av resultatene, vennligst kontakt lokal laboratoriekonsulent.
Les mer > >

Nye rapporter fra SKUP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) har publisert to nye rapporter: Eurolyser smart 700/340 CRP og NT-proBNP på Cobas h 232 POC system. Rapportene kan du lese på www.skup.nu.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til CRP, Hb og glukose

Mandag 23. september sender Noklus ut eksterne kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose til deltakerne som er påmeldt disse kontrollprogrammene. Svarfrist er 30. september.
Les mer > >

Resultatrapport for sykehuskoagulasjon-utsendelsen er klar

Resultatrapportene for sykehuskoagulasjons-utsendelsen fra 19.08.13 er ferdige og ligger tilgjengelige på web fra idag, 23. september.
Les mer > >

Ann-Helen Kristoffersen disputerer for PhD-graden

Ann-Helen Kristoffersen disputerer fredag 27. september kl. 11.00. Ann-Helen er spesialist i Medisinsk biokjemi og overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), Haukeland universitetssjukehus. I tillegg er hun ansatt i Noklus, der hun er med i gruppene som jobber med sykehjem og samhandling, samt hun er ansvarlig spesialist i Noklus Sogn og Fjordane. Prøveforelesningen er 27/9 kl 09.15, og tema er "Bruk av hjemmebaserte INR-målinger - fordeler og ulemper."
Les mer > >

Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Årets profilmagasin fra Noklus er nå sendt ut til alle deltakere i Noklus og til andre samarbeidspartnere. Magasinet omhandler aktuelle saker, som blant annet HbA1c som diagnostisk kriterium og vårt nye tilbud om kasuistikker til sykehjemslegene. Profilmagasinet omtaler også Noklus sine nye webtjenester.
Les mer > >

Noklus sin landskonferanse i Tromsø

Noklus har denne uken avholdt sin årlige landskonferanse, denne gang i Tromsø. Faglige tema ble diskutert og strategi for videre arbeid ble lagt. Tradisjonen tro ble Noklus sin hederspris delt ut, og i år var det laboratoriekonsulent Kari van den Berg (bilde), i Noklus Hedmark, som mottok prisen.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, U-albumin

Tirsdag 27. august sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for albumin i urin. Ved spørsmål til utsendelsen, vennligst ring 55 97 95 00. Svarfrist for utsendelsen er 3. september.
Les mer > >

Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, HbA1c

Tirsdag 20. august sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for HbA1c. Dette er andre utsendelse med mulighet for registrering av kontrollresultatene direkte på web. Siste frist for registrering av resultatene er 26. august.
Les mer > >

Side24 av 26Først   Forrige   17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen