Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB

Deltakere som er påmeldt kontrollprogram for Troponin T og blod i fæces (FOB), må være oppmerksomme på at dato for utsendelsene er endret. Utsendelsesplanen er oppdatert med korrekte datoer.
Les mer > >

Månedens tema, august: "Man høster som man sår"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Det er fremdeles sommertid, og vi kjører en reprise av en plakat som første gang ble presentert i 2015. Denne gang minner vi dere på å oppgi kliniske opplysninger som er av betydning for den som skal vurdere prøvesvaret.
Les mer > >

Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

Noklus tilbyr sine deltakere mulighet til å holde seg faglig oppdatert ved å gi tilbud om kurs og internundervisning, råd om laboratorieutstyr, og tilgang til e-læringskurs og oppdaterte laboratorieprosedyrer. På "Min side" finner deltakerne våre verktøy som kan brukes til både opplæring og vedlikehold av kompetanse. 

Les mer > >

Når bør det lages blodutstryk basert på celletellinger og flagg?

Medisinske laboratorier i Norge har svært ulike regler for når blodutstryk skal vurderes. Dette kom fram i en workshop som Noklus arrangerte for medisinske laboratorier i 2016. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid for å harmonisere rutiner for når blodutstryk bør lages basert på informasjon fra hematologiinstrumenter.
Les mer > >

Månedens tema, juli: "Hemoglobin i finger?"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2015, men som stadig er like aktuell. Visste du at veneprøve gir et sikrere svar enn kapillærprøve ved måling av hemoglobin?
Les mer > >

Pasientveiledning for urinprøvetaking til undersøkelse av klamydia

Noklus har laget flere veiledninger som er beregnet for utdeling til pasienter. Vi har pasientveiledninger i urinprøvetaking, avføringsprøvetaking og for glukosebelastning tilgjengelig på flere språk. Nå har vi også laget en pasientveiledning til dem som skal ta urinprøve til undersøkelse av klamydia. Denne finnes både i norsk og engelsk utgave, og er tilgjengelig på "Min side".
Les mer > >

Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger

Noklus arbeider blant annet for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Derfor har vi utarbeidet en anbefaling for bruk av analyser ved ni ulike kliniske problemstillinger. I nyeste utgave av Helsesekretæren, 3-2019, kan du lese mer om blant annet bakgrunnen for disse anbefalingene, og hvordan vi tenker de skal brukes.
Les mer > >

Hvor trygg er din svaroverføring?

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før eller etter selve analyseringen. I år omhandlet denne utsendelsen hvordan prøvesvar blir behandlet og overført til pasientenes journal. Svarene fra de 1400 legekontor, sykehjem og hjemmetjenester gir oss en mulighet til å se hvor det er forbedringspotensial.
Les mer > >

Månedens tema, juni: "Første skvett, det er så lett"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Plakaten for juni handler om urinprøve til klamydiaundersøkelse. Korrekt oppsamling av prøvemateriale har betydning for å påvise denne bakterien i urinprøve, og derfor har vi satt fokus på dette.
Les mer > >

Vant pris for beste poster på bioingeniørkongressen

Bioingeniørkongressen 2019 i Tromsø satte ny posterrekord med 42 postere. Noklus bidro med fire av disse og ett av våre bidrag vant prisen for beste poster. Vi gratulerer våre kolleger Eva Rønneseth og Anne Stavelin med prisen!
Les mer > >

Side4 av 26Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen