Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Noklus deltar med foredrag og postere på Bioingeniørkongressen

Årets Bioingeniørkongress arrangeres i Tromsø 22.-24. mai. Noklus er sterkt representert på kongressen, både med foredrag og postere. I dag har de en egen samling for bioingeniører i primærhelsetjenesten, og der er to av foredragene holdt av laboratoriekonsulenter fra Noklus.
Les mer > >

Samarbeid mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og Noklus

I flere av innsatsområdene til Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 omtales bruk av laboratorieanalyser i primærhelsetjenesten. Dette er en del av helsetjenesten hvor Noklus har lang erfaring med å forbedre kvaliteten på laboratorievirksomheten. Flere av analysene som omtales er pasientnære analyser.
Les mer > >

Månedens tema, mai: "Læringsarena"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! I mai har vi laget en plakat om læring, der vi ønsker å minne om at på "Min side" finner dere prosedyrer for laboratoriearbeidet dere utfører på arbeidsplassen. Bruk prosedyrene for å sikre at alle får lik opplæring.
Les mer > >

HbA1c - glykert hemoglobin

HbA1c brukes både til diagnostikk og kontroll av diabetes. HbA1c ble oppdaget i 1960-årene og dens betydning som en markør for kontroll av blodsukkernivået har gradvis økt internasjonalt med årene. Men hva er egentlig HbA1c, og hvorfor er det slik at tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid er en aktuell feilkilde for analysen? Dette kan du lære mer om i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren.
Les mer > >

Månedens tema, april: "Rett svar til rett pasient!"

En prøveprosess starter med at prøve bestilles. Deretter må det gjerne gjøres noen pasientforberedelser, prøven blir tatt og den blir analysert. Feil kan skje i alle deler av prosessen. Men er risikoen for å gjøre feil over når prøveresultatet lyser på skjermen? Nei, det er den nok ikke. "Månedens tema" handler om korrekt rapportering av prøveresultat!
Les mer > >

Månedens tema, mars: "Selv om vi er gamle kjente"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Vi har hentet fram en plakat fra arkivet vårt, og denne oppfordrer vi dere til å henge opp ved prøvetakingsstolen på legekontoret. Den handler nemlig om pasientidentifikasjon - et viktig steg i prøveprosessen!
Les mer > >

Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten

Mange hjemmetjenester leverer blod- og urinprøver på legekontoret for analysering eller videreforsendelse. Da har helsesekretærene en viktig rolle både når det gjelder å få informasjon om prøvene, og gi informasjon om prøvetaking og prøvebehandling. Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten kan du lese mer om i Helsesekretæren, nr. 1-2019, i spalten "Fra laben".
Les mer > >

Innlegg på Helsedirektoratets møte med fylkeslegene

Noklus er glad for å bli invitert på dagens møte mellom Helsedirektoratet og fylkeslegene. Sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes og prosjektleder/økonomisjef Siri Fauli representerer Noklus, og skal holde et innlegg der de orienterer om Noklus og våre tiltak for å bidra til riktig antibiotikabruk.
Les mer > >

Månedens tema, februar: "Best før, men ikke dårlig etter?"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! "Best før, men ikke dårlig etter" er etter hvert blitt et velkjent uttrykk i dagens samfunn når det gjelder matvarer. Men gjelder dette også for teststrimmelen for glukoseinstrumentet ditt? Nei, det gjør nok ikke det. Sjekk ut månedens plakat!
Les mer > >

Månedens tema, januar: "Nytt laboratorieutstyr?"

Godt nytt år! Vi starter det nye året med en ny plakat i serien "Månedens tema". Har dere planer om å kjøpe nytt laboratorieutstyr i år? Da er budskapet vårt denne måneden aktuelt for dere!
Les mer > >

Side5 av 26Først   Forrige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen