Aktueltsaker 'Hilde-Kristin Rondestveit'

Preanalytisk utsendelse - hvordan gikk det?

Resultatene fra årets utsendelse om preanalyse er bearbeidet, og dere har kanskje allerede funnet rapporten på "Min side". Spørreskjema ble sendt ut til våre deltakere i vår, og tema var behandling, oppbevaring og transport av prøver. Alle som er påmeldt denne utsendelsen har fått en rapport med resultater og anbefalinger. Les rapporten sammen med kolleger, og diskuter om dere har forbedringspunkter på egen arbeidsplass.
Les mer > >

Månedens tema, august: "Er du på riktig kurs?"

Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne månedens plakat er en huskeliste til våre deltakere om hvilke e-læringskurs dere har tilgang til, og hvor dere finner kursene. Hva med å bruke sensommeren til kompetanseheving?
Les mer > >

Månedens tema, juli: "Ikke la meg bli sjøsyk"

Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning, der vi minner dere på å vende prøverørene umiddelbart etter prøvetaking. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker

Nylig ble ny kvalitetsindikator, "Blodsukkerregulering hos voksne med type 1 diabetes", publisert. Indikatoren baserer seg på data samlet inn av Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlet data viser at en stor andel av pasienter som har vært til kontroll var dårlig regulerte, noe som medfører høy risiko for alvorlige senkomplikasjoner. Funnene viser at det er et behov for kvalitetsforbedring.
Les mer > >

Nøyaktige blodsukkerresultat?

I siste nummer av Klinisk Biokemi i Norden (KBN, 3-2018) presenterer Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, en oversikt over hvor nøyaktige resultatene på 10 blodsukkerapparat er. Mange av disse apparatene er i bruk på norske legekontor. Sjekk om dere finner «deres apparat» på listen, og se hvordan det presterer i forhold til gitte kvalitetsmål.
Les mer > >

Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap

Ifølge overlege Helle B. Hager kan deltakelse i eksterne kvalitetssikringsprogrammer gi deg både ny kunnskap og litt spenning i hverdagen. På lederplass i tidsskriftet Klinisk biokemi i Norden (2-2018) deler overlegen erfaring fra egen praksis. Hager er overlege ved sentrallaboratoriet på Sykehuset i Vestfold, og hun er spesialist i Noklus Vestfold.
Les mer > >

Ny SKUP-rapport: Accu-Chek Instant for måling av glukose

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten (SKUP) er et skandinavisk samarbeid for evaluering av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP har nå publisert en ny rapport fra utprøving av blodsukkerapparatet Accu-Chek Instant.
Les mer > >

Skal dere kjøpe nytt laboratorieutstyr?

Før innkjøp av nytt laboratorieutstyr, sjekk om utstyret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk. Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, SKUP, organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr, og har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia. I nyeste nummer av Helsesekretæren, 3-2018, kan du lese mer om SKUP.
Les mer > >

Månedens tema, juni: "Vise muskler"

Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning; en påminning om et av flere preanalytiske hensyn blodprøvetakere må ta. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet.
Les mer > >

Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten trådte i kraft i 2017 for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Noklus har flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle kravene i forskriften når det gjelder laboratoriearbeid.
Les mer > >

Side7 av 26Først   Forrige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen