Veiledning i urinprøvetaking er nå oversatt til samisk

Dokumentet "Veiledning i urinprøvetaking" er nå oversatt til samisk. Oversettelsen har vært etterspurt i lengre tid og det er ekstra hyggelig at vi kan publisere denne akkurat i dag, på samenes nasjonaldag! Veiledningen er tilgjengelig for våre deltakere på "Min side".
Les mer > >

Noklus med innlegg på oppstartskonferansen for RASK Rogaland

Tirsdag 30. januar arrangerer Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) oppstartskonferanse for RASK Rogaland. RASK (Riktigere antibioitikabruk for sykehjem i kommunene) er et av tiltakene i "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten". Noklus deltar med foredrag og stand, der det informeres om hvordan Noklus kan bidra i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.
Les mer > >

Artikkel i Sykepleien om laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

I en artikkel publisert i Sykepleien presenterer Noklus resultatene fra en studie som har kartlagt laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold. Det viser seg at hjemmetjenesteenhetene har en omfattende laboratorievirksomhet med et analyserepertoar ganske likt det som finnes på sykehjemmene.
Les mer > >

Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmennene

Torsdag 25. januar er Noklus invitert til å holde innlegg om vårt bidrag for å redusere antibiotikabruk i Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har invitert fylkesmennene til et møte om smittevernkonferansene som skal arrangeres rundt omkring i Norge i 2018. På agendaen står blant annet Helsedirektoratets handlingsplan mot antibiotikaresistens og retningslinjer for antibiotika.
Les mer > >

Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018

Noklus har siden 2014 arbeidet med å inkludere hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus, og hjemmetjenesten i de seks fylkene som allerede har fått tilbud om i deltakelse, viser stor iver med å tilegne seg kunnskapen Noklus tilbyr. Nå starter jobben med å inkludere hjemmetjenesteenheter i fire nye fylker. Tirsdag 23. januar er Noklus-ansatte samlet til planlegging og kick off for prosjektet.
Les mer > >

Nytt EQA-program for nasjonale kvalitetsindikatorer

Etter en lang og grundig utredning er Noklus nå klar til å starte opp et Ekstern Kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) for nasjonale kvalitetsindikatorer. Målet er bedre kvalitet i sykehuslaboratoriene. Fem kvalitetsindikatorer er bestemt etter nøye vurderinger, og i høst starter registrering av tre av disse indikatorene.
Les mer > >

Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker

Noklus er glad for at det i statsbudsjettet 2018 er vedtatt en videreføring av bevilgningen på 7,8 millioner kroner. Dette betyr at vi nå kan utvide vårt tilbud om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten til fire nye fylker.
Les mer > >

To nye pasientveiledninger er nå tilgjengelige

Noen prøver er det pasientene selv som tar, og da er det viktig å formidle informasjon om korrekt prøvetaking og prøvebehandling. Noklus har laget to nye pasientveiledninger, den ene for dem som skal ta avføringsprøve og den andre for dem som skal ta glukosebelastningstest. Veiledningene er tilgjengelige på "Min side".
Les mer > >

Noklus introduserer visjonen «sammen for god kvalitet»

Noklus starter 2018 med å introdusere visjonen «sammen for god kvalitet». Denne vil som oftest figurere som en del av logoen, og intensjonen er å vise at vi arbeider sammen med deltakere og helsemyndigheter for stadig å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge.
Les mer > >

Nasjonal preanalysedugnad - hvordan gikk det?

Høsten 2014, 2015 og 2016 ble prøvemottakene i norske sykehuslaboratorier invitert til en nasjonal preanalysedugnad. Hensikten med dugnaden var å kartlegge og arbeide for å forhindre preanalytiske feil. Resultatene er nå sammenfattet i en artikkel som er presentert i nyeste utgave av tidsskriftet Bioingeniøren.
Les mer > >

Side11 av 37Først   Forrige   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen