Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som ble opprettet i 2006. Hensikten er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Den daglige driften av registeret er lagt til Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Registeret finansieres i sin helhet ved bevilgninger fra Helse Vest RHF, mens Haukeland Universitetssjukehus er eier og databehandlingsansvarlig. Registeret er samtykkebasert, og det er utarbeidet samtykkeerklæring og informasjonsskriv for dette formålet. Registeret er godkjent av Datatilsynet.

 

Overføring av data til registeret fra allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker skjer en gang årlig. Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport.

 

Diabetesregisteret for voksne er nå i gang med Rosa 4-studien, der kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge undersøkes. Du kan lese mer om studien under seksjon for Forskning og utvikling.

 

Kontakt oss

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen