Presentasjon av Noklus diabetesskjema

Noklus Diabetesskjema – allmennpraksis

Registeret tilbyr et elektronisk skjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy og som et innsamlingsverktøy for registeret. Det er takst for bruk av skjemaet (takst 109a og 109b, 200/110 kr). Programvaren er gratis og kan lastes ned her eller fås ved å kontakte oss på noklus@noklus.no eller 55 97 95 00.


Noklus Diabetesregister film for nedlasting (Google drive)
 

 

 

Sist oppdatert : 30.10.2019 10:41:08
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen