Noklus diabetesskjema - allmennpraksis

Norsk diabetesregister for voksne tilbyr et elektronisk årskontrollskjema som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy for fastlegene og som et innsamlingsverktøy for registeret. Når du benytter skjemaet og sender inn data til registeret kan du benytte refusjonstakst 109 a og b Skjemaets programvare er gratis og kan lastes ned under.

Installasjonen av diabetesskjemaet må legekontoret selv besørge. Vi anbefaler å lese gjennom hele installasjonsveiledningen (se under) før en vurderer om en kan klare det selv eller om lokalt IT-firma må gjøre jobben. For legekontor som har terminalserver e.l må IT-avdeling som drifter anlegget installere programvaren.

Support Noklus diabetesskjema: Hverdager fra klokken 07-14.30 på telefon 55979519/-16.
Når du ringer for support, treffer du Karianne eller Tone. Det er også vi som har den daglige driften av registeret, slik at det hender vi er på møter og ikke er tilgjengelig. Dersom vi ikke er tilgjengelig, kan du sende mail til oss på noklus@noklus.no med en beskrivelse av hva som er problemet så tar vi kontakt med deg.

Sist oppdatert : 06.06.2019 11:47:50
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen