Rapporter

Basert på innsendte data mottar legen eller poliklinikken en årlig tilbakemeldingsrapport der egne data sammenstilles med data fra andre som rapporterer inn.

 

Tilbakemeldingsrapporter allmennleger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilbakemeldingsrapporter poliklinikker 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årsrapporter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

Eksempel fra tilbakemeldingsrapport: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med dokumenterte prosedyrer

 

Din poliklinikk

Alle poliklinikker

Type 1-diabetes

Antall pas.

% (n=781)

Median (%)

10-90 prosentiler

Måling av HbA1c

715

91,5

97,1

81,9-99,4

Måling av blodtrykk

558

71,4

92,3

71,4-98,3

Måling av total-kolesterol

750

96

94,1

72,9-96

Måling av LDL-kolesterol

700

89,6

89,6

71,4-94,8

Røykevaner angitt

484

62

47,7

14,3-88,7

Vekt angitt

569

72,9

95,1

45,8-100

Høyde angitt

730

93,5

97,7

87-100

Undersøkelse av fotpuls

438

56,1

36,8

0,7-70,6

Undersøkelse med monofilament og/eller stemmegaffel

436

55,8

42

0,5-73,5

Undersøkelse av øyebunn

556

71,2

40,8

7,2-84,6

 

Sist oppdatert : 10.10.2019 12:44:11
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen