Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin, som innbefatter egenmåling av INR og dosering av Marevan, til hele Norge. Vårt kurstilbud går over cirka 21 uker med 3 dagssamlinger. Pasienten får opplæring i bruk av instrumentet, og hvordan de kan endre Marevandose på en trygg og god måte ved behov. Prosessen følges nøye opp underveis av lege og bioingeniør.

Det er store individuelle forskjeller som innvirker på pasientens INR-verdi. Forskning viser at egenkontroll er bedre enn konvensjonell oppfølging. Tid i terapeutisk område øker fra cirka 68 % ved konvensjonell behandling til cirka 80 % med egenkontrollbehandling. Pasientene melder om større kunnskap, trygghet og frihet i livet etter å ha lært både egenmåling og dosering.

Opplæringen følger internasjonale retningslinjer for denne typen opplæring. Noklus har i tillegg etablert et system for lot-overvåkning for å sikre kvaliteten av opplæringen.

Opplæring i egenkontroll tilbys i samarbeid med det enkelte helseforetak. Per 2019 har Noklus avtale med følgende helseforetak:

 • Helse Nord RHF, Tromsø og Bodø
   
 • Helse Nord Trøndelag HF
   
 • Helse Førde HF
   
 • Helse Stavanger HF
   
 • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand og Arendal
   
 • Akershus Universitetssykehus HF
   
 • Sykehuset Vestfold HF


Kontaktperson for egenkontroll antikoagulasjonsbehandling er laboratoriekonsulent Marit Holm Sølsnes, Noklus Nordland.
Telefon 75 57 83 13, mobil 480 05149.

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen