Analysering av kontrollene

Utsendelsesdag

Noklus pakker og sender kontrollene med Posten. Kontrollene blir sendt  med post om ettermiddagen på utsendelsesdagen, og ankommer vanligvis deltakerne innen to dager.

Kontrollene ankommer

Pakk opp kontrollene ved ankomst. Sjekk at dere har mottatt riktig kontrollmateriale til deres metode/ instrument og at kontrollmaterialet ikke er blitt ødelagt i transport. Dersom dere har mottatt feil kontrollmateriale eller kontrollene er blitt skadet underveis, ta kontakt med oss på telefon 55 97 95 00 eller e-post (noklus@noklus.no) slik at vi eventuelt kan sende nye kontroller. Dersom kontrollene ikke blir analysert med en gang, oppbevar kontrollmaterialet i henhold til følgebrevet. De fleste kontrollene fra Noklus skal oppbevares i kjøleskap til de analyseres.

Analysering

  • Ta kontrollene ut av kjøleskap slik at de når romtemperatur før analysering.
  • Klargjør instrument/ hurtigtest (i henhold til produsentens brukerveiledning).
  • Bland kontrollene godt før analysering. Den beste måten å gjøre dette på er å vende kontrollene opp og ned minst 10 ganger. Ikke rist kontrollene! På grunn av små volum er det ikke godt nok å plassere kontrollene på automatisk vippe.

 

  • Analyser kontrollene i henhold til brukerveiledningen for instrumentet/metoden.
  • Mer informasjon om analysering av de enkelte analysene, finner du i Laboratorieprosedyrer.
  • Les av og rapporter resultatet på "Min side" eller eventuelt på svarskjema som fulgte med kontrollene. Sjekk at analysedato, resultat, lotnummer og utløpsdato for reagens er korrekt registrert.
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen