EQA-program og utsendelsesplan

Lenke til oversikt over EQA-program

Kontrollutsendelsene er tilgjengelig for alle deltakere, hvis ikke annet er oppgitt.   

Utskriftsvennlig utgave - publisert 23.01.2020


SPL: Noklus, Seksjon for Sykehus- og private laboratorier

1) Koagulasjon til SPL-deltakere omfatter følgende komponenter: PT-INR, APTT og fibrinogen
2) Hematologi til SPL-deltakere omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF (hematokritt),
MCV, MCH, MCHC, TPK, RDW, Retikulocytter og Hemoglobininnhold i retikulocytter, 5-parts DIFF
3) Hematologi omfatter følgende komponenter: LPK, EPK, Hb, EVF (hematokritt), MCV og TPK. 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen