Mastergrader

 • Berit Oddny Riksheim, 2016: «Analyse av urin-albumin og urin-albumin/kreatinin-ratio: En sammenlignende undersøkelse av ferskt og frosset kontrollmateriale til ekstern kvalitetskontroll».
 • Gro Gidske, 2016: «Hemolyse - valg av metode for fremstilling av prøver har betydning for resultatene i interferensstudier». I denne studien ble tre ulike metoder for fremstilling av kunstig hemolyserte prøver sammenlignet. For enkelte analytter hadde valg av metode betydning for resultatene.
 • Wenche Sletbakk Vie, 2016: «Evaluering av kontrollmateriale som brukes til ekstern kvalitetsvurdering av glukosemålinger».
 • Wenche Iren Bjelkarøy, 2013. Er laboratorierutiner og laboratoriekvalitet ved norske sykehjem endret? Har opplæring og oppfølging initiert av Noklus som en del av Omsorgsplan 2015 nyttet?
 • Karianne Fjell Løvaas, 2013. Innsamling av data til norsk diabetesregister for voksne ved hjelp av spørreskjema til personer med diabetes.
 • Elisabeth Løkkebø, 2011. Trygg antikoagulasjonsbehandling: Pasienter i Norge kan drive egenkontroll av warfarinbehandling.
 • Kari Nerhus, 2010. Effekt av omgivende temperatur på måling av blodsukker med apparater beregnet til bruk av diabetikere.
 • Camilla Eide Jacobsen, 2009. En modell for evaluering av systemer til kontinuerlig glukosemåling. Utprøving av Guardian REAL-Time.
 • Anne Elisabeth Solsvik, 2009. Postanalytisk kvalitetssikring i hematologi. Hvordan brukes informasjon fra ulike hematologisystemer?
 • Anne Vegard Stavelin, 2007. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten - vurdering av analysekvalitet og en evaluering av to kontrollsystem for analytisk kvalitetskontroll ved hjelp av datasimuleringer.
 • Siri Fauli Munkerud, 2000. En analyse av tilgjengelighet og bruk av en laboratorieanalyse i primærhelsetjenesten
 • Gunn Kristensen, 2000. Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til diabetikere.
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen